Petycja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ekspertyzy dotyczące raportu środowiskowego MPL Kraków Balice

Grudzień 13, 2023 0 By admin

Petycja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ekspertyzy dotyczące raportu środowiskowego MPL Kraków Balice

 

 

Komisja Finansów

Rada Gminy Zabierzów

Wójt Gminy Zabierzów

PETYCJA

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ekspertyzy dotyczące raportu środowiskowego MPL Kraków Balice

My mieszkańcy Gminy Zabierzów, a w szczególności sołectw: Rząska, Szczyglice, Balice, Aleksandrowice, niniejszym składamy przedmiotową petycję o przeznaczenie środków finansowych w budżecie Gminy na 2024 r celem przygotowania ekspertyz technicznych niezbędnych do zakwestionowania danych i sposobu ich interpretacji w złożonym przez MPL Kraków Balice wniosku do RDOŚ Kielce ws budowy nowej drogi startowej.

W wyniku realizacji powyższej inwestycji, poprzez odsunięcie nowej drogi startowej na północ względem dotychczasowej, dojdzie do drastycznego pogorszenia naszych warunków życia, brakiem realnej ciszy nocnej, zanieczyszczenia hałasem oraz smogiem i radykalnego spadku wartości naszych nieruchomości, które staną się niesprzedawalne. Wariant proponowany, północny, wcale nie jest racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jak sugeruje w/w Raport, bowiem jest nim remont i wydłużenie istniejącego pasa startowego.

                                                                                                             Osoba reprezentująca podmioty wnoszące petycję

                                  Piotr Bistroń

 

petycja – do komisji finansów Gminy Zabierzów