Miesiąc: Maj 2023

Petycja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (RCL UD375)

Szanowni  Państwo, W związku z ogłoszonymi w piątek 19.05.2023 przez Ministra Infrastruktury A. Adamczyka planem uchwalenia spec ustawy dotyczącej możliwości pominięcia procedur środowiskowych przy budowie Nowej Drogi Startowej, prosimy o podpisanie petycji. Minister Adamczyk w tej wypowiedzi potwierdził brak możliwości prawnych budowy NDS, w związku z tym chce obejść specustawą prawo polskie i europejskie. Nie…

By admin Maj 31, 2023 0