Kategoria: Uncategorized

Petycja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ekspertyzy dotyczące raportu środowiskowego MPL Kraków Balice

Petycja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ekspertyzy dotyczące raportu środowiskowego MPL Kraków Balice     Komisja Finansów Rada Gminy Zabierzów Wójt Gminy Zabierzów PETYCJA w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ekspertyzy dotyczące raportu środowiskowego MPL Kraków Balice My mieszkańcy Gminy Zabierzów, a w szczególności sołectw: Rząska, Szczyglice, Balice, Aleksandrowice, niniejszym składamy przedmiotową petycję o…

By admin Grudzień 13, 2023 0

Spotkanie w sprawie nowej drogi startowej na lotnisku w Balicach

Dzień dobry Lotnisko jak zapewne części z Państwa wiadomo, złożyło nowy raport oddziaływania na środowisko ws. NDS. Pomimo bardzo wyraźnego stanowiska odmownego wobec tego przedsięwzięcia najpierw przez GDOŚ potem także decyzje WSA, NSA ale przede wszystkim zdecydowanego sprzeciwu strony społecznej, lotnisko pod przywództwem Pana Radosława Włoszka zdecydowało o kontynuacji dalszego nękania jego sąsiadów.  W związku…

By admin Grudzień 8, 2023 0

ZEBRANIE WIEJSKIE W SZCZYGLICACH

Szanowni Mieszkańcy Szczyglic., zachęcamy do udziału w Zebraniu Wiejskim w dniu 14 września br.  godz. 18,30 Poza sprawami, które są ujęte w proponowanym porządku obrad, zostaną przekazane informację dot. budowy nowego paska startowego na Lotnisku Balice. Sprawy związane z funkcjonowaniem lotniska mają ogromny wpływ na jakość życia w naszej miejscowości i od nas zależy na…

By admin Wrzesień 7, 2023 0

Odnowienie po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Krzysztofa Królasa

Szanowni Pastwo, jest nam niezmiernie miło pogratulować Panu Krzysztofowi Królasowi – mieszkańcowi Szczyglic  szczególnego jubileuszu – 50 lecia obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellnońskim. Życzymy  Panu Krzysztofowi  Królasowi dobrego zdrowia i wielu powodów do radości. Szczegóły uroczystości dostępne w załączonym linku: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/153814182 Sołtys i Rada Sołecka Szczyglic

By admin Lipiec 20, 2023 0

Petycja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (RCL UD375)

Szanowni  Państwo, W związku z ogłoszonymi w piątek 19.05.2023 przez Ministra Infrastruktury A. Adamczyka planem uchwalenia spec ustawy dotyczącej możliwości pominięcia procedur środowiskowych przy budowie Nowej Drogi Startowej, prosimy o podpisanie petycji. Minister Adamczyk w tej wypowiedzi potwierdził brak możliwości prawnych budowy NDS, w związku z tym chce obejść specustawą prawo polskie i europejskie. Nie…

By admin Maj 31, 2023 0