ZEBRANIE WIEJSKIE W SZCZYGLICACH

Wrzesień 7, 2023 0 By admin

Szanowni Mieszkańcy Szczyglic.,

zachęcamy do udziału w Zebraniu Wiejskim w dniu 14 września br.  godz. 18,30

Poza sprawami, które są ujęte w proponowanym porządku obrad, zostaną przekazane informację dot. budowy nowego paska startowego na Lotnisku Balice.

Sprawy związane z funkcjonowaniem lotniska mają ogromny wpływ na jakość życia w naszej miejscowości i od nas zależy na ile uda nam się zadbać o naszą przyszłość.

Sołtys, Rada Sołecka Szczyglic.

 

 

SOŁTYS  WSI   SZCZYGLICE   ZAWIADAMIA

W dniu 14 września 2012 roku (czwartek) o godzinie 18.30 w Domu Ludowym w Szczyglicach odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

    Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników zebrania i gości
 2. Przedstawienie porządku zebrania
 3. Wybór sekretarza zebrania
 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 5. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej między zebraniami
 6. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu po działce nr 201/2 w Szczyglicach na rzecz właściciela działki nr 204/2 w Szczyglicach
 7. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wieczystego ustanowienia służebności gruntowej po działce gminnej nr 201/3 położonej w Szczyglicach w celu budowy drogi dojazdowej do działki nr 205 w Szczyglicach
 8. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2024
 9. Propozycje do budżetu gminy na rok 2024
 • Wolne wnioski
 • Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku quorum następny termin zebrania wyznacza się na godzinę 18.45.