Miesiąc: Czerwiec 2018

Zawiadomienie

Sołtys wsi Szczyglice zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Szczyglic w domu ludowym. Porządek obrad: Otwarcie zebrania i powitanie zebranych oraz gości Wybór sekretarza zebrania Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej…

By admin Czerwiec 20, 2018 0