Autor: admin

Projekt ” Zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług, kosiarka, przyczepka)”

Dofinansowanie od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. JP II Kraków- Balice Sp. z o.o. w ramach projektu grantowego pod nazwą „Blisko lotniska” Przedmiotem projektu jest zakup urządzenia w postaci mikrociągnika służącego do przeprowadzania drobnych prac gospodarczych na terenie Sołectwa Szczyglice. Sprzęt będzie używany do koszenia trawników, przewożenia materiałów i urządzeń służących utrzymaniu czystości w Sołectwie, a…

By admin Październik 18, 2018 0

Zawiadomienie

SOŁTYS WSI SZCZYGLICE   ZAWIADAMIA że w dniu 13 września 2018 r.(czwartek) o godz. 19:00 odbędzie się w Domu Ludowym   ZEBRANIE  WIEJSKIE  Mieszkańców Szczyglic     PORZĄDEK  OBRAD :   Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych oraz gości.. Wybór sekretarza Zebrania. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Sołtysa…

By admin Wrzesień 5, 2018 0

Zawiadomienie

Sołtys wsi Szczyglice zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Szczyglic w domu ludowym. Porządek obrad: Otwarcie zebrania i powitanie zebranych oraz gości Wybór sekretarza zebrania Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej…

By admin Czerwiec 20, 2018 0