Zawiadomienie

Wrzesień 5, 2018 0 By admin

SOŁTYS WSI SZCZYGLICE

 

ZAWIADAMIA

że w dniu 13 września 2018 r.(czwartek) o godz. 19:00 odbędzie się w Domu Ludowym

 

ZEBRANIE  WIEJSKIE 

Mieszkańców Szczyglic

 

 

PORZĄDEK  OBRAD :

 

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych oraz gości..
 2. Wybór sekretarza Zebrania.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej między zebraniami
 1. Podział funduszu sołeckiego na 2019 r.
 2. Propozycja zadań do budżetu Gminy na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na wykup gruntu gminnego z działki nr 201 na dojazd do działki nr 205 o szer. 4 m ( dojazd od ul. Sportowej). Wniosek właścicielki działki nr 205.
 4. Podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 348 o pow. 0,08 ha położonej w Szczyglicach ul. Nad Jazem Gmina Zabierzów.
 1. Podjęcie uchwały o wystąpienie przez Urząd Gminy Zabierzów do właściciela myjni samochodowej znajdującej się w Szczyglicach ( ul. Długa, Krakowska, Ogrodowa) o budowę parawanów ochronnych , które zabezpieczą sąsiednie działki i  przechodniów przed oparami środków chemicznych i hałasem.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i miejsc sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie Zebrania.

 

     Edward Rogóż

Sołtys Wsi Szczyglice

  Gmina Zabierzów

              /-/

 

 

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania godz. 19:15 w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.