Zawiadomienie

Czerwiec 20, 2018 0 By admin

Sołtys wsi Szczyglice zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Szczyglic w domu ludowym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych oraz gości
 2. Wybór sekretarza zebrania
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 5. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
 6. Podjęcie uchwały nr 1/2018 o wyrażeniu zgody na wykup części gruntu gminnego z działki 201 znajdującej się koło Domu Ludowego na dojazd do działki 204/2 Pani Magdy Woźnicy.
 7. Wniosek w sprawie likwidacji progu zwalniającego na ulicy Długiej, koło działki Pani Marii Skwirtniańskiej (opinia mieszkańców Szczyglic)
 8. Informacja na temat budowy nowego pasa startowego na lotnisku im. Jana Pawła II w Balicach
 9. Informacja na temat budowy ekranów akustycznych
 10. Sprawy bieżące
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie zebrania

 

W  przypadku braku quorum, następny termin zebrania wyznacza się na godzinę 18.45.